Dow Kook

ُSol Kook made 1990, سل کوک پر طلاییIMG_1762

این اولین سنتوری است که در ونکوور با کمترین وسایل تهیه شده ساختم.. چه حکایتی بماند

چوب گردو از ایران نوع پر طلایی سنندج: یکی از بهترین و خوش صداترین سنتورهای من است

The first hand made in Vancouver, BC with minimum tools.

The wood is walnut with vertical flamed wavy figures, from Sanandaj,

a city in Kurdistan, Iran.  Back is Black American Walnut.  A beautiful voicing Santur.

Read more

Bahar, Sol Kook, بهار

BAHAR (Sol Kook )  بهار

Bahar means the Spring, when you heat those mallets on the soundboard, you would not believe the reaction of those strings.

The first register give you a  deep velvety voicing response, moving to the 2nd register without feeling any change in the voicing,

gives you the crystal bold  sound telling stories beyond this era.  The 3rd or “poshte kharak” is so delicate that penetrates in your soul so that you cannot leave it.

Soundboard is very aged red walnut from Iran, back is African Rosewood,” Babinga”: both boards have been tuned.  Finish is French polishing.  Strings from Germany.

It is all beauty in shape and sound.

Read more

Sol Kook

Art of Santoor making

Please refer to Ostad Dr. Ali Zarrin’s article writeup page on persiansantoor.com

Read more

MAHOOR (ماهور )

2013-03-20 18.35.40

Top soundboard: maple from Iran

Backbord: Aged walnur, Iran

Rims: American Cherry

Bridges: walnut

Date: February 2013, Vancouver, BC.

Read more

عشق…….

 

عشق جوهر ذاتی هر حرکتی است٬ اگر در وادی ان وارد شدی و حرکتت درست بود٬ به ان چه تصورش می کنی خواهی رسید با توجه به فعالیت و پشتکار راستین خویش. حدود سال های ۱۳۴۵ یا ۴۶بود که خدمت شادروان دکتر بهجت رسیدم برای فراگیری سنتور. عشق این امراز گوش دادن به سلوهای سنتور استاد روانشادورزنده در من ایجاد شد. هر کاری داشتم خودم را به برنامه استاد می رساندم. زمانی که با استاد بهجت صمیمی شدم٬ در محضرش می نشستم وبا اهنگ هایش ضرب می گرفتم حالتی عجیب به من دست می داد که ان موقع نمی دانستم کجا می روم

با ان که در ان زمان قدرت اجرایي ردیف را نداشتم٬ ولی به عشق شنیدن ساز استاد مرتب کلاس راادامه دادم. بعد ها این کار در محضر استادان حیدری٬ شفیعیان و کیانی ادامه یافت

این کشش شیفته وار من به ردیف و گوشه های ان که اندکی از ان ها وارد مغز و روح من می شد٬مرا به وادی عشق این ذوذنقه کشاند و بد جوری گرفتار کرد. البته نا گفته نماند که همسر نازنینم کاملآ حقیر را در مسیر یادگیری سنتور و بعد ها در ساخت ان همیاری کردند و بنده هم حد خود را نگهداشتم

این بدان اوردم که دریافتم بدون عشق ورزیدن به زوایای پنهان و اسرار امیز این تیکه از فرهنگ هنریمان که موسیقی ردیف است نمی توان رسید. البته جدل نمی کنم٬ این باور من است.سنتور هایي که دور من چیده شده هر یک حکایتی جداگانه دارد. از نگاه به ان ها٬ از برق سیم ها و صدایشان لذت باور نکردنی می برم

هر یک را با عشق رسیدن به هدفی ساختم. اکنون که محبت دوستان هنرمند رادریافت می کنم که مضراب بر سنتور های من می زنند٬ ان رنجهای عبور از وادی عشق گوارا می شود و خود خیالم اسوده شده که دریافتم ساخت سنتور دیگر جزو اسرار نیست بلکه تجربه است و علم و خوشحالیم چندان می شود که این یافته ها را به برکت اینترنت در اختیار همه سنتور سازان گذاشته ام

 سپاس و درود بی پایان خویش را نثار استادان سنتورم میکنم که مراراهنمایي  کردند٬نارسایي ها را گفتند٬ تشویقم کردند.عمر طولانی برای استادانم رضا شفعییان و مجید کیانی ارزو دارم

 ازدوستانی که همیشه به هر نحوی مشوق من بودند و در حال حاضر سنتور های مرا مضراب پیچ می کنند ولذت میبرند وحقیر را مورد التفات و لطف خودشان قرار می دهند سپاسگزارم. امیددارم سنتورهای سال ۲۰۱۳ در رنگ و صدای تازه يی باشند تا تقدیمشان کنم

همه پاینده و پایدار باشید

منوچهر پوریان خیر

ونکوور- کانادا

Read more

Sol Kuk : “Suz o Godaz”

love of making Santur

 سوز عشق در ساخت ذوذنقه….

در کار عشق مرارت ها باید کشید که ما بسی کشیدیم… دراین مسیر طولانی استادانم خیلی مرا یاری کردند.. سپاسگزارم… در دیار غربت هنرمندوالا استاد دکتر علی زرین که سنتور را استادانه و شیفته گونه می نوازد یار و مدد کار دوست حقیرش بوده است.. پایداری این هنرمندو دوست عزیز را که راهبر مکتب حبیب در این گوشه دنیاست ارزومندم.

منوچهر پوریان خیر

مارس ۲۰۱۳ ۱۴

ونکوور- کانادا

Read more

Manouchehr Pouriankheir

All Santurs sold include a box, tuning key and a pair of Mezrab.

Website developed by web application development company www.WeblySpeaking.ca