عشق…….

 

عشق جوهر ذاتی هر حرکتی است٬ اگر در وادی ان وارد شدی و حرکتت درست بود٬ به ان چه تصورش می کنی خواهی رسید با توجه به فعالیت و پشتکار راستین خویش. حدود سال های ۱۳۴۵ یا ۴۶بود که خدمت شادروان دکتر بهجت رسیدم برای فراگیری سنتور. عشق این امراز گوش دادن به سلوهای سنتور استاد روانشادورزنده در من ایجاد شد. هر کاری داشتم خودم را به برنامه استاد می رساندم. زمانی که با استاد بهجت صمیمی شدم٬ در محضرش می نشستم وبا اهنگ هایش ضرب می گرفتم حالتی عجیب به من دست می داد که ان موقع نمی دانستم کجا می روم

با ان که در ان زمان قدرت اجرایي ردیف را نداشتم٬ ولی به عشق شنیدن ساز استاد مرتب کلاس راادامه دادم. بعد ها این کار در محضر استادان حیدری٬ شفیعیان و کیانی ادامه یافت

این کشش شیفته وار من به ردیف و گوشه های ان که اندکی از ان ها وارد مغز و روح من می شد٬مرا به وادی عشق این ذوذنقه کشاند و بد جوری گرفتار کرد. البته نا گفته نماند که همسر نازنینم کاملآ حقیر را در مسیر یادگیری سنتور و بعد ها در ساخت ان همیاری کردند و بنده هم حد خود را نگهداشتم

این بدان اوردم که دریافتم بدون عشق ورزیدن به زوایای پنهان و اسرار امیز این تیکه از فرهنگ هنریمان که موسیقی ردیف است نمی توان رسید. البته جدل نمی کنم٬ این باور من است.سنتور هایي که دور من چیده شده هر یک حکایتی جداگانه دارد. از نگاه به ان ها٬ از برق سیم ها و صدایشان لذت باور نکردنی می برم

هر یک را با عشق رسیدن به هدفی ساختم. اکنون که محبت دوستان هنرمند رادریافت می کنم که مضراب بر سنتور های من می زنند٬ ان رنجهای عبور از وادی عشق گوارا می شود و خود خیالم اسوده شده که دریافتم ساخت سنتور دیگر جزو اسرار نیست بلکه تجربه است و علم و خوشحالیم چندان می شود که این یافته ها را به برکت اینترنت در اختیار همه سنتور سازان گذاشته ام

 سپاس و درود بی پایان خویش را نثار استادان سنتورم میکنم که مراراهنمایي  کردند٬نارسایي ها را گفتند٬ تشویقم کردند.عمر طولانی برای استادانم رضا شفعییان و مجید کیانی ارزو دارم

 ازدوستانی که همیشه به هر نحوی مشوق من بودند و در حال حاضر سنتور های مرا مضراب پیچ می کنند ولذت میبرند وحقیر را مورد التفات و لطف خودشان قرار می دهند سپاسگزارم. امیددارم سنتورهای سال ۲۰۱۳ در رنگ و صدای تازه يی باشند تا تقدیمشان کنم

همه پاینده و پایدار باشید

منوچهر پوریان خیر

ونکوور- کانادا

Comments

  • shirin #1

    با سلام
    من می خواستم شماره تلفن یا آدرسی از استاد منوچهر پوریان خیر داشته باشم.
    ممنون

    Reply

Add reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

All Santurs sold include a box, tuning key and a pair of Mezrab.

Website developed by Vancouver web design and development company www.WeblySpeaking.ca